Ansatte

Anne Nærsnes

Autorisert helsesekretær

Kontorleder.

Begynte her i 1979.

Askil Elvestad

Fastlege

Askil Elvestad er spesialist i allmennmedisin.

Er på legekontoret: Alle ukedager.

Cathrine Bjerknes

Autorisert helsesekretær

Begynte her i 2010.

Christina Svae

Vikarlege

Har vært turnuslege hos oss i perioden 01.09.15 - 01.03.16

Fortsetter som vikar for både dr. Stanger og dr. Goverud-Holm etter turnustiden, frem til 30.05.16.

Er på kontoret

for dr. Stanger: Onsdag, torsdag og fredag.

for dr. Goverud-Holm: Tirsdag etter lunsj.

Gry Steen Lifjeld

Autorisert helsesekretær

Begynte her i 2015.

Hedda Goverud-Holm

Fastlege

Begynte hos oss 1. juni 2015.

 

Er på legekontoret: Mandag, tirsdag ½ dag, onsdag og fredag.

 

Dr. Svae er vikar tirsdag etter lunsj.

Nina Stanger

Fastlege

Er på legekontoret: Mandag og tirsdag.

Dr. Svae er vikar resten av uka.

Er for tiden også ved Sykehuset i Vestfold der hun holder på med sin spesialistutdannelse.

Rikke Heum Bergan

Autorisert helsesekretær

Begynte her i 2001.

Torbjørn Aunan

Fastlege

Torbjørn Aunan er spesialist i allmennmedisin og begynte hos oss sommeren 2012.

Er på legekontoret: Alle ukedager.

Trine Nærsnes

Autorisert helsesekretær

Begynte her i 1981.

Vidar Nordvik Pettersen

turnuslege

Turnuslege hos oss i perioden 01.03.16 - 01.09.16.